fbpx

Rozkodowanie dowodu rejestracyjnego samochodu z zagranicy

Auta z zagranicy nadal płyną do nas szerokim strumieniem. Do Polski importowane są pojazdy z całej Unii Europejskiej oraz krajów ościennych. To co łączy wszystkie to pojazdy to dowód rejestracyjny zawierający najważniejsze dane techniczne. Czy zastanawiałeś się kiedyś co oznaczają pozycje w dowodzie rejestracyjnym? Może chciałeś odszukać ważna dla Ciebie dane techniczne ale nie wiesz która to pozycja. Poniżej opisujemy schemat dowodów rejestracyjnych z kilku krajów.

Od jakiegoś już czas obowiązują przepisy unijne ujednolicające treść dowodów rejestracyjnych. Pomimo różnorodnych formatów i kolorów dane zawarte na dokumencie są jednakowe dla wszystkich krajów członkowskich UE.

Schemat dowodów rejestracyjnych w UE

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),

C.1.2 numer PESEL lub REGON,

C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 numer PESEL lub REGON,

C.2.3 adres właściciela pojazdu,

D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu:

– wariant, jeżeli występuje,

– wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg),

F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,

I data wydania dowodu rejestracyjnego,

J kategoria pojazdu,

K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemność silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,

S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.

Powyższe dane to “standard” choć nie zawsze wszystkie pola są uzupełnione. Przykładem niech będzie Francja gdzie dowód rejestracyjny może nie zawierać niemal żadnych danych technicznych o pojeździe. Jako dane identyfikacyjne służą jedynie marka, model i numer VIN.

Tłumaczy czy nie tłumaczyć.

Ujednolicenie oznaczeń i opisów na dowodach rejestracyjnych w całej Unii Europejskiej ma swoją zaletę. Skoro wszystkie dowody opisane są na jednym schemacie to po co je tłumaczyć przysięgłe do rejestracji? Aktualnie w większości przypadku już nie trzeba tego robić. Niestety bywa z tym różnie w zależności od wydziału komunikacji. Dodatkowym czynnikiem warunkującym konieczność wykonanie tłumaczenia przysięgłego są odręczne adnotacje i pieczęcie na dokumencie. Gdy dowód rejestracyjny Twoje auto posiada te elementy jest niemal pewne, że tłumaczenie będzie wymagane.

data produkcji / data pierwszej rejestracji

Warto wspomnieć o kilku różnicach dotyczących dowodów rejestracyjnych oraz samych aut pomiędzy Polska, a krajami UE.

Podstawowa różnica dotyczy daty produkcji pojazdu. Niestety nie znajdziesz jej na dowodach aut sprowadzonych z zagranicy. Jedynie w Polsce uznaje się rozpoczęcie użytkowania auta od daty produkcji. Na innych dowodach rejestracyjnych znajdziesz datę pierwszej rejestracji. Może to stanowić problem ponieważ zgłaszając auto do podatku akcyzowego należy podać rok produkcji. Rozwiązaniem będzie wcześniejsza wizyta u diagnosty i rozkodowanie numeru VIN.

auto ciężarowe czy osobowe?

Drugą ważną różnicą jest klasyfikacja rodzaju pojazdu. Pamiętaj, że od aut osobowych jest podatek akcyzowy, a od ciężarowych nie. Na dowodach aut z zagranicy w pozycji J wielokrotnie możesz spotkać się z oznaczeniami:

M1/PKW – osobowe

N1/LKW – ciężarowy

Niestety bywają sytuacje gdy pojazd np w Belgii jest ciężarówka, a w Polsce będzie sklasyfikowany jako auto osobowe. To trudny temat ale podstawowa zasada mówi o przestrzeni za siedzeniami kierowcy. Jeśli służa do przewozu osób lub mogą temu służyć jest to auto osobowe. Jeśli nie ma tam siedzeń i nie można ich zamontować będzie to ciężarówka.